ก่อนซื้อหุ้น 1 ตัวควรจะดูอะไร??ก่อนซื้อหุ้น 1 ตัวควรจะดูอะไร??

ก่อนซื้อหุ้น ตัวจะต้องดูอะไรบ้าง เป็นอีก ปริศนาคลาสสิกที่ถามง่าย แต่ว่าตอบยากมาก

เพราะคำถามนั้นช่างยืดยาวเกินกว่าจะตอบให้จบได้ในบรรทัดเดียว อย่างกระนั้นเลย วันนี้ ก็เลยเขียนบทความขึ้นมาตอบให้เสียเลยว่า การจะซื้อหุ้นสักตัวนั้นจำต้องพินิจอะไรบ้าง สาเหตุมหภาค บริษัทได้รับผลพวงต่อปัจจัยมหภาคอย่างไรบ้าง ชี้แนะให้พิจารณาจาก PESTEL Model ได้แก่ การเมือง เศรษฐกิจ,โครงสร้างสังคม,เทคโนโลยี สภาพแวดล้อม แล้วก็ข้อบังคับ ลักษณะอุตสาหกรรม บริษัทได้อยู่ในอุตสาหกรรมแบบใด และอุตสาหกรรมมีความสามารถในการแข่งขันมากแค่ไหน ชี้แนะให้พิจารณาจาก 5 Forces Model เช่น เหตุจากลูกค้า,ปัจจัยจากคู่ค้า ปัจจัยจากการประลองในอุตสาหกรรมเอง,ปัจจัยจากผู้เล่นรายใหม่ แล้วก็เหตุจากสินค้าทดแทน พื้นฐานบริษัทเชิงประสิทธิภาพ บริษัททำธุรกิจอะไร และมีโครงสร้างกิจการเป็นอย่างไรบ้าง แนะนำให้ใคร่ครวญจาก Business Model Canvas ดังเช่น ค่าของบริษัท,ความสัมพันธ์กับลูกค้า,หนทางการจำหน่าย,กิจกรรมหลัก พาร์ทเนอร์หลัก,ทรัพยากรหลัก,ส่วนประกอบรายได้ แล้วก็โครงสร้างต้นทุน รวมถึงอีกต้นเหตุที่สำคัญมากหมายถึงการเสี่ยงของธุรกิจการค้า รากฐานบริษัทเชิงจำนวน บริษัทมีงบการเงินยังไง แล้วก็งบการเงินมีคุณภาพเท่าไร ชี้แนะให้ไตร่ตรองทุกงบการเงิน เช่น งบประมาณแสดงฐานะทางด้านการเงิน ,งบประมาณผลกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ,งบประมาณกระแสการเงินสด งบประมาณแสดงความเคลื่อนไหวส่วนของผู้ถือหุ้น รวมทั้ง หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึง ความเห็นของผู้ตรวจสอบบัญชีด้วย ประธาน แล้วก็บุคคลที่เกี่ยวโยง สิ่งหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้ตัวบริษัทเองเลยเป็นผู้ที่เกี่ยวพันกับบริษัทนั้น ไล่ตั้งแต่ ประธาน ที่ปรึกษา ผู้ถือหุ้นใหญ่ นักลงทุนควรจะค้นหาเรื่องราวโกง หรือจังหวะที่จะโกงของแต่ละคนให้ละเอียด จังหวะเติบโต ธุรกิจการค้าที่ดีต้องมีคุณภาพดีแล้ว ธุรกิจที่ดีก็ควรจะมีการเจริญเติบโตด้วย นักลงทุนการวิเคราะห์ช่องทางการเจริญเติบโตของรายได้ กำไรทั้งสิ้น รวมทั้งโบนัสของบริษัท ผ่านประเด็นต่างๆราคาฐานรากของธุรกิจ บริษัทควรจะมีราคาเยอะแค่ไหน นักลงทุนจำต้องพิจารณาถึงสาเหตุที่จะประยุกต์ใช้สำหรับในการประมาณมูลค่าอย่างมีเหตุผล เลือกแนวทางที่เยี่ยมและก็เหมาะสมกับกิจการค้า ยุทธวิธีการลงทุน ก่อนที่จะค้าขายหุ้นทุกคราว นักลงทุนควรมีแผนในใจเสมอว่าจะมีเป้าการลงทุนอย่างไรบ้าง เมื่อไรจะซื้อ เมื่อใดจะถือ รวมทั้งเมื่อไรจะขาย การวางเป้าหมายไว้ล่วงหน้าจะมีผลให้การลงทุนมีคุณภาพ การจัดพอร์ตฟอลิโอ นอกเหนือจากการที่จะซื้อหุ้นไหนแล้ว นักลงทุนยังจำต้องทราบอีกด้วยว่าจะซื้อหุ้นในจำนวนเท่าไรของพอร์ต การจัดสรรการเสี่ยงของพอร์ตฟอลิโอ 10 จิตวิทยาการลงทุน สำหรับการลงทุนทุกคราว นักลงทุนจำเป็นต้องรู้จักตัวเอง รวมทั้งจะต้องรู้จักคนอื่นเพราะ แต่ละคนกำลังคิดอะไร แต่ละคนกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ความรู้สึกแบบไหน อคติหรือข้อผิดพลาดใดกำลังเกาะประทับใจของแต่ละคนอยู่ พวกเราจำเป็นต้องก้าวผ่านอคติในใจพวกเราเอง รวมทั้งพวกเราจำเป็นจะต้องใช้อคติที่อยู่ในใจบุคคลอื่นให้มีคุณประโยชน์ ทั้งผองนี่เป็นสิ่งที่จำต้องพิเคราะห์ก่อนซื้อหุ้น ตัว